Suchá maziva

Suchá maziva se rozdělují na práškovitá suchá maziva, voskové kluzné filmy a kluzné laky obsahující pevné složky. Kluznými laky se rozumí pevná maziva (většinou MoS2, grafit nebo PTFE), která jsou zakomponována v organickém nebo anorganickém pojivu. Pro usnadnění nanášení kluzného laku je přimícháno rozpouštědlo, které se během doby vytvrzení nebo vyschnutí odpaří. Po důkladné přípravě povrchové plochy se nanášení provádí máčením, stříkáním nabo natíráním.

OKS 100

Prášek MoS2 s vysokým stupněm čistoty

Více informací

OKS 110

Prášek MoS2 velmi jemný

Více informací

OKS 111

Prášek MoS2 velmi jemný

Více informací

OKS 1300

Kluzný film, bezbarvý

Více informací

OKS 1301

Kluzný film, bezbarvý

Více informací

OKS 1710

Kluzný film na šrouby

Více informací

OKS 1765

Kluzný film pro závitotvorné šrouby

Více informací

OKS 510

Kluzný lak s MoS2, rychleschnoucí

Více informací

OKS 511

Kluzný lak s MoS2, rychleschnoucí

Více informací

OKS 521

Kluzný lak s MoS2, rychleschnoucí

Více informací

OKS 530

Kluzný lak s MoS2, na bázi vody

Více informací

OKS 536

Grafitový kluzný lak na bázi vody

Více informací

OKS 570

Kluzný lak PTFE

Více informací

OKS 571

Kluzný lak PTFE

Více informací

OKS 575

Kluzný lak PTFE, vodou ředitelný

Více informací

OKS 589

Kluzný lak PTFE s MoS2, tepelně vytvrzovací

Více informací