Tuky

Tuky se skládají ze základového oleje, který je vázán zahušťovadlem. V důsledku toho se mazivo udrží na mazaném místě. Tam zaručuje trvale působící ochranu proti tření a opotřebení a utěsňuje mazací místo proti vnějším vlivům jako jsou vlhkost a cizí látky. Tuky často nacházejí uplatnění u valivých a kluzných ložisek, vřeten, armatur, těsnění, vedení a také u řetězů a převodovek.

OKS 1110

Víceúčelový silikonový tuk

Více informací

OKS 1111

Víceúčelový silikonový tuk

Více informací

OKS 1112

Silikonový tuk pro vakuové kohouty

Více informací

OKS 1133

Silikonový tuk pro nízké teploty

Více informací

OKS 1140

Silikonový tuk pro vysoké teploty

Více informací

OKS 1144

Univerzální silikonový tuk

Více informací

OKS 1149

Silikonový tuk s PTFE

Více informací

OKS 1155

Přilnavý silikonový tuk

Více informací

OKS 400

Víceúčelový vysoce jakostní tuk s MoS2

Více informací

OKS 402

Vysoce jakostní tuk pro valivá ložiska

Více informací

OKS 403

Speciální tuk při působení mořské vody

Více informací

OKS 404

Tuk pro vysoké výkony a teploty

Více informací

OKS 410

Vysokotlaký dlouhodobý tuk s MoS2

Více informací

OKS 4100

Tuk pro vysoké teploty s MoS2

Více informací

OKS 416

Tuk pro nízké teploty a vysoké rychlosti

Více informací

OKS 418

Tuk pro vysoké teploty


Více informací

OKS 420

Víceúčelový tuk pro vysoké teploty

Více informací

OKS 4200

Syntetický ložiskový tuk pro vysoké teploty s MoS2

Více informací

OKS 4210

Vysoceteplotní ložiskový tuk

Více informací

OKS 422

Univerzální tuk pro dlouhodobé mazání

Více informací

OKS 4220

Ložiskový tuk pro vysoké teploty

Více informací

OKS 424

Syntetický tuk pro vysoké teploty

Více informací

OKS 4240

Speciální tuk pro vyhazovací kolíky

Více informací

OKS 425

Syntetický tuk pro dlouhodobé použití

Více informací

OKS 427

Tuk pro převodovky a ložiska

Více informací

OKS 428

Převodový tekutý tuk, syntetický

Více informací

OKS 432

Tuk pro velmi horká ložiska

Více informací

OKS 433

Dlouhodobý tuk pro vysoké tlaky

Více informací

OKS 450

Mazivo pro řetězy a přilnavé mazivo, transparentní

Více informací

OKS 451

Mazivo pro řetězy a přilnavé mazivo, transparentní

Více informací

OKS 464

Elektricky vodivý tuk pro valivá ložiska

Více informací

OKS 468

Mazivo pro plasty a elastomery

Více informací

OKS 469

Mazivo pro plasty a elastomery

Více informací

OKS 470

Bílý všestranný tuk vysoké jakosti

Více informací

OKS 471

Bílý všestranný tuk vysoké jakosti

Více informací

OKS 472

Tuk pro nízké teploty pro potravinářské technologie

Více informací

OKS 473

Tekutý tuk pro potravinářský průmysl

Více informací

OKS 475

Vysoce jakostní tuk pro potravinářské technologie

Více informací

OKS 476

Víceúčelový tuk pro potravinářské technologie

Více informací

OKS 477

Tuk pro kohouty v potravinářské technologii

Více informací

OKS 479

Tuk pro vysoké teploty pro potravinářské technologie

Více informací

OKS 480

Vysokotlaké, voděodolné plastické mazivo pro potravinářský průmysl

Více informací

OKS 481

Vysokotlaké, voděodolné plastické mazivo pro potravinářský průmysl

Více informací

OKS 490

Tuk pro ozubená kola, k nástřiku

Více informací

OKS 491

Tuk na ozubená kola, sprej

Více informací

OKS 495

Přilnavé mazivo

Více informací