OKS 416

Tuk pro nízké teploty a vysoké rychlosti

OKS 416 je tuk s vláčnou konzistencí i při nízkých teplotách. Dobrá ochrana proti opotřebení. Vysoká dynamická únosnost. Dobrá ochrana proti korozi. Spolehlivé mazání podávacích ústrojí, chladíren, ložisek vřeten a obráběcích strojů. Přístrojový tuk.

Technické údaje

Teplota použití

-50 °C → +120 °C

Barva

žlutá

Balení