OKS 427

Tuk pro převodovky a ložiska

OKS 427 je mazací tuk pro relativně pomaluběžné převodovky jako alternativa k olejovému mazání. Mazání hnacích a dopravních řetězů, valivých a kluzných ložisek. Pro vysoké tlaky a také při rázovém zatížení. Minimalizuje ztráty únikem ve srovnání s olejovým mazáním. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení.

Technické údaje

Teplota použití

-15 °C → +160 °C

Barva

zelená

Balení