OKS 495

Přilnavé mazivo

OKS 495 je mazivo pro základní ošetření vysoce zatížených boků zubů a kluzných ploch. Záběhové mazání k zabránění poškození u nově montovaných ozubených kol a kluzných částí. Velmi dobrá odolnost proti tlaku. Mazání zdvihacích vřeten u motorových vozidel a kolejových vozidel. Mazání ozubených tyčí u dopravních zařízení.

Technické údaje

Teplota použití

-30 °C → +200 °C

Barva

černá

Balení