OKS 2711

Chladicí sprej

OKS 2711 je zmrazovací sprej určen pro prudké podchlazení menších ploch a součástí až na -45 °C. Simulace podmínek studeného startu u motorů vozidel. Pro vyhledávání přerušení podmíněných teplem. Chrání okolní oblasti při pájení a svařování. Snadná montáž lisovaných spojů.

Technické údaje

Barva

bezbarvá

Balení

Použití